Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Deklaracja dostępności

Tytuł Publikacja Modyfikacja
Deklaracja dostępności 2021-01-25 23:01:27
Agnieszka Kortas-Koczur
2021-01-25 23:01:27
Agnieszka Kortas-Koczur
Koordynator ds dostępności 2021-01-25 22:44:05
Agnieszka Kortas-Koczur
2021-01-25 23:20:35
Agnieszka Kortas-Koczur
Plan dzialania na rzecz poprawy dostepnosci na lata 2020-2021 2021-01-25 23:00:04
Agnieszka Kortas-Koczur
2021-01-26 14:12:43
Agnieszka Kortas-Koczur
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021-03-25 23:30:11
Agnieszka Kortas-Koczur
2021-03-25 23:36:22
Agnieszka Kortas-Koczur
Raport z analizy - dostęp alternatywny 2021-02-08 21:22:15
Agnieszka Kortas-Koczur
2021-02-08 21:40:55
Agnieszka Kortas-Koczur
Raport z analizy - dostęp cyfrowy, architektoniczny i komunikacyjny 2021-02-08 21:25:01
Agnieszka Kortas-Koczur
2021-02-08 21:39:46
Agnieszka Kortas-Koczur
Wniosek o pomoc tłumacza języka migowego 2021-01-25 23:04:46
Agnieszka Kortas-Koczur
2021-01-26 14:11:11
Agnieszka Kortas-Koczur