Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Ogłoszenie o konkursie ofert

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Oferta realizacji zadania - wzór

3. Załącznik nr 3

4. Informacja RODO